IREB FOUNDATION LEVEL

O KURSIE

Szkolenie z Inżynierii Wymagań przygotowujące do zdobycia certyfikatu IREB Foundation Level. Certyfikat ten potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań, oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Potwierdza również znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań oraz zasady dobrego zarządzania ryzykiem. Osoby posiadające certyfikat IREB są postrzegane przez swoich klientów i pracodawców jako eksperci od zarządzania wymaganiami.

Przyczyną większości problemów pojawiających się w projektach jest często niewłaściwe określenie wymagań lub projekt systemu niespełniającego oczekiwań i potrzeb klienta. Międzynarodowa organizacja IREB dostrzega ten problem i stara się go rozwiązać poprzez wprowadzenie międzynarodowego standardu dla Inżynierii Wymagań.

TRENER

Bogdan Bereza
Od 30 lat zajmuje się inżynierią oprogramowania, zapewnieniem jakości, zarządzaniem projektami, psychologią biznesu oraz tworzeniem i prowadzeniem szkoleń. Z wykształcenia informatyk oraz psycholog, ze specjalizacją psychologii pracy i organizacji. Karierę zawodową rozpoczynał w Szwecji w 1984 roku. Pracował jako nauczyciel na kursach programowania, programista, architekt oprogramowania, tester, administrator systemu, kierownik testów, kierownik projektów, analityk systemowy i biznesowy, wykładowca, kierownik wydziału, właściciel firmy, audytor, mentor, specjalista zarządzania procesami biznesowymi i trener, między innymi w Szwecji, w Polsce, w Niemczech i wielu innych krajach Europy. Poznał środowisko biznesowe oraz IT tak w korporacjach jak i w średnich i małych firmach – start-upach. Autor kilku książek z inżynierii oprogramowania oraz dziesiątek artykułów w fachowej prasie i wystąpień na konferencjach, krajowych i międzynarodowych. Trener i popularyzator wiedzy z zamiłowania. W ostatnich jest inicjatorem wielu pionierskich działań w zakresie inżynierii wymagań, zarządzania procesami biznesowymi, analizy biznesowej, metod zwinnych oraz psycho – społecznych aspektów biznesu i IT..

HARMONOGRAM

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

Start 9:00, Lunch 13:00, Koniec 17:00

 

Wstęp

Podstawy inżynierii wymagań

Proces tworzenia oprogramowania oraz procesu inżynierii wymagań

Wymagania, a zarządzanie projektami oraz zarządzanie ryzykiem

Odpowiedzialność i role w procesie inżynierii wymagań

Zadania inżyniera

Identyfikacja wymagań

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

Start 9:00, Lunch 13:00, Koniec 17:00

 

Opisywanie wymagań

Dokument wymagań

Specyfikacja wymagań

Poziomy formalizacji wymagań

Jakość wymagań

Analiza wymagań

Szacowanie kosztów realizacji na podstawie wymagań

Zarządzanie zmianami wymagań

Zapewnienie jakości wymagań

Narzędzia wspierające inżynierię wymagań