Mała książeczka wymagań i opowieści użytkowników („A Little Book about Requirements and User Stories „) 🙂

http://www.scrumexpert.com/knowledge/a-little-book-about-requirements-and-user-stories/